Kunsthall Trondheim
Tidligere arrangement
23:00

Birding the future

Krista Caballero & Frank Ekeberg, Birding the Future (2013-2017), installasjonsbilde. Foto: Aage A. Mikalsen/ Kunsthall Trondheim

Lørdag 28. oktober klokken kl 14:00 inviterer vi til kunstnersamtale med Frank Ekeberg. Frank Ekeberg stiller ut verket Birding the Future, sammen med Krista Caballero, i gruppeutstillingen Et Nytt Vi. Utstillingen er medkuratert med Laboratory for Aesthetics and Ecology, i samarbeid med Kunsthall Trondheim.

Birding the Future (2013-2017) belyser artsutryddelse med spesielt fokus på fugler som bioindikatorer på miljøets tilstand. Den interaktive installasjonen inviterer publikum til å bruke den – til å lytte til utryddede fuglearter og se på visjonære fuglelandskap via stereokort og video. Birding the Future utforsker hvordan minkende fuglebestander signaliserer dyptgående endringer i miljøet over hele verden, og drøfter hva som skjer når vi bare kan se og høre visse arter gjennom teknologi.

Et Nytt Vi er oppdelt i to kapitler. Søndag, 29. oktober, er siste mulighet til å oppleve verket til Frank Ekeberg og Krista Caballero. Kapittel 2, med den svenske kunstneren Johannes Heldén, åpner torsdag 2. november.

Vel møtt til kunstnersamtale i Kunsthall Trondheim!