Kunsthall Trondheim

Om Kunsthall Trondheim

Kunsthall Trondheims fasade under Frida Orupabos utstilling “How did you feel when you come out of the wilderness”. Foto: Susann Jamtøy

Kunsthall Trondheim er den største internasjonale arenaen for samtidskunst i Trondheim og Trøndelagsregionen. Gjennom våre utstillinger og offentlige programmer styrker vi den lokale scenen, introduserer ledende internasjonale kunstnere så vel som oversette posisjoner, og inkluderer et stort og mangfoldig publikum. Kunsthall Trondheim tilbyr et variert offentlig program inkludert formidling for barn og unge, workshoper, konserter, performancer, filmvisninger og foredrag.

Kunsthall Trondheim produserer utstillinger og programmer som speiler vårt globaliserte samfunn, problematiserer normative kjønnsroller og seksuell identitet, og fremhever marginaliserte kunstneriske posisjoner og kunstnere som ennå ikke har stilt ut i Trøndelag. I perioden 2020-2025 fokuserer vi på kunnskapsproduksjon gjennom tverrfaglig og kunstnerisk forskning, dialog med vitenskap og teknologi, bærekraft, helse og klima ved å bidra med kunstneriske perspektiver på disse områdene.

Kunsthallen åpnet dørene for publikum i 2016 i den tidligere brannstasjonen i Trondheim sentrum, etter en tre-års pilotperiode i et midlertidig lokale. Kunsthallen ble stiftet etter initiativ fra Trondheim kommune/Tråanten tjïelte og Trøndelag fylkeskommune/Trööndelagen fylhkentjïelte, som sammen med Kultur- og likestillingsdepartementet er våre viktigste støttepartnere. Vi samarbeider jevnlig med naboene i Trondheims Kulturkvartal så vel som med andre aktører i byen, regionen samt internasjonale partnere.

Støttepartnere

Sponsor

Opphavsrett

Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Uten hjemmel i lov eller tillatelse fra kunstnerne/BONO kan kunstverk ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten.