Kunsthall Trondheim

Anerkjennelse av land

Foto: Amalia Fonfara / Kunsthall Trondheim

Kunsthall Trondheim befinner seg på urfolks landområde i Åarjelsaepmie eller sørlige Saepmie / Sápmi / Sábme. Samer har bodd i dette landområdet siden uminnelige tider. Vi respekterer kunnskapen og omsorgen til tradisjonelle voktere av land, vann og luft, av mennesker og ikke-mennesker, og til vokternes mangfoldige åndelige tilstedeværelser. Vi viser også respekt for land, vann og luft som opprettholder mennesker og ikke-mennesker og alle deres relasjoner. Kunsthall Trondheim støtter den fortsettende avkoloniseringen av fysiske og åndelige rom for større sosial og miljømessig rettferdighet.