Kunsthall Trondheim
Tidligere arrangement
13:00–14:30

Nature Walk #1: Myr og tid på Vintervassmyra med Peggy ZinkeSolveig Bergenes akvarellmaleri Untitled (2020) er et av verkene som kan oppleves i utstillingen Who Wants to Live Forever? på Kunsthall Trondheim. Courtesy kunstneren.

I regi av Kunsthall Trondheims utstilling Who Wants to Live Forever?, som vises 17. september–15. november, inviterer kunsthallen til en annerledes formidlingsopplevelse gjennom gåturer i to ulike naturlandskap i Trondheims nærmiljø. Hver tur blir guidet av en forsker sammen med en av kunsthallens formidlere. Ved å forholde oss til sykliske prosesser i økosystemene i våre nærområder, vil vi se på hvordan vi kan tilnærme oss utstillingens temaer om tid og udødelighet, som både noe konkret materielt og mer metafysisk og abstrakt.

––

Nature walk #1: Myr og tid på Vintervassmyra med Peggy Zinke

21. september kl. 17.00–18.30
1. november kl. 13.00–14.30
Oppmøte ved parkeringsplassen ved Skistua.

På denne første turen besøker vi Vintervassmyra i Trondheims Bymarka. Turen byr på en introduksjon i myrkunnskap, torvtyper og Vintervassmyras påvirkninger gjennom tiden. Vi skal også bruke våre sanser og ha noen samtaler om hvordan vi opplever denne myrflaten som troner høyt over byen.

Myrer er svært særpregete økosystemer som produserer sitt eget vekstsubstrat (torv). Samtidig som myroverflata har levende samfunn av planter og dyr, gjenspeiler myra fortiden gjennom lagrekken av torv. Geologer bruker blant annet pollenanalytiske studier for å korrelere ulike torvlag og bestemme deres relative alder som et bidrag til geokronologi. Et myr er derfor et verdifullt arkiv for informasjon om tidligere tiders planteliv, klima- og kulturhistorie.

Myrdannelse er avhengig av et vannsspeil som ligger nær markoverflata, og av klimatisk-hydrokjemiske forhold som hemmer omdanningen av dødt organisk materiale. Knapt noe land i Europa har større variasjon i myrenes utforming og planteliv enn Norge. Myrdannelsen startet like etter siste istid, og de eldste avsetningene er 8000–10000 år gamle. Hvilken pris setter vi på det?

Praktisk:
Vi treffes på Skistua. Derfra går vi sammen langs stien til vi kommer til myrkanten, og så går vi opp til myra. Turen er egnet for familier med større barn, men dessverre ikke for barnevogn/rullestolbruker. Ta på turklær og vanntette sko, eventuelt regntøy! Deltakelse skjer på eget ansvar.

Naturvandringen er gratis, men krever påmelding via Hoopla. Om det regner mye denne dagen vil naturvandringen bli utsatt.

Støttet av Fritt Ord og Kulturrådet.

––

Peggy Zinke (PhD) har bakgrunn som vassdragsingeniør og mer enn 20 års erfaring som konsulent, hydrolog og forsker både i Tyskland og Norge, med en spesiell interesse i myr, våtmark og elver. I 2019 stiftet hun selskapet Sciencemonastery AS, hvor hun bidrar til forsknings- og utviklingsprosjekter med fokus på natur, vann og spiritualitet og organiserer relaterte seminarer og undervisningsaktiviteter.

Foto: Amalia Fonfara/Kunsthall Trondheim