Kunsthall Trondheim

Sex Ecologies Bok

Foto: Daniel Vincent Hansen

Kjøp boken her!

Sex Ecologies utforsker nytelse, affekt og erotiske krefter i den menneskelige og mer-enn-menneskelige verden. Tekstene og de kunstneriske forskningsprosjektene argumenterer for den positive og konstruktive rollen sex spiller i økologi og kunstpraksis, og forsøker intet mindre enn å gjenvinne det seksuelle fra vestens frykt for seksuelle følelser, og heteronormative narrativer om natur og reproduksjon. Kunstnerne og forfatterne satte seg fore å undersøke skeiv økologi gjennom linsen til miljøhumaniora, undersøke de flytende grensene mellom kropper (både menneskelige og ikke-menneskelige), mellom binære forestillinger om naturen som atskilt fra kultur, og mellom disipliner.

Sex Ecologies inneholder helt nye tekster fra forfattere som Mel Y. Chen og Jack Halberstam, samt et utvalg kjente og innflytelsesrike essays – inkludert en kommentert versjon av Audre Lordes «The Uses of the Erotic: The Erotic as Power» – i tillegg til bilder og skisser fra verk fra utstillingen Sex Ecologies. Prosjektet er utviklet av en mangfoldig gruppe kunstnere, og kombinerer innsikt fra fagområdene kunst, miljøhumaniora, økofeminisme, kjønnsstudier, vitenskap, teknologi, statsvitenskap og urfolksstudier.

Sex Ecologies er utviklet i samarbeid mellom Kunsthall Trondheim og The Seed Box miljøhumanistisk samarbeid. Utformet ikke som et resultat, men som et frø som oppstår fra denne tverrfaglige befruktningen, presenterer den en sak for sexens rolle i miljømessig og sosial rettferdighet.

Bidragsytere:
Katja Aglert,Tarsh Bates, adrienne maree brown, Mel Y. Chen, Pauline Doutreluingne, Léuli Eshrāghi, Jes Fan, Ibrahim Fazlic, Jack Halberstam, niilas helander, Stefanie Hessler, Jenny Hval, Anne Duk Hee Jordan, Jessie Kleemann, Audre Lorde, Nina Lykke, Montserrat Madariaga-Caro, Camila Marambio, Astrida Neimanis, Pedro Neves Marques, Okwui Okpokwasili, Marie Helene Pereira, Margrethe Pettersen, Laure Prouvost, Filipa Ramos, Catriona Sandilands, Sami Schalk, Serubiri Moses, Leanne Betasamosake Simpson, Annie Sprinkle og Beth Stephens, Kim TallBear, Anna Tje, Alberta Whittle, Victoria Wibeck, Elvia Wilk.

Redigert av Stefanie Hessler.
Utgitt i samarbeid mellom The MIT Press, Kunsthall Trondheim og The Seed Box.

Boken er støttet av Kulturrådet.