Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Sex Ecologies

Alberta Whittle, C.R.E.A.M. (2017), C-print, 91,4 x 121,9 cm. Courtesy Alberta Whittle og Copperfield, London


Gruppeutstillingen utforsker kjønn, sex og seksualitet i en økologisk kontekst, og er resultatet av et to-årig samarbeidsprosjekt mellom Kunsthall Trondheim og The Seed Box som fremmer kunstnerisk forskning i krysningspunktet med miljøhumaniora.

Sex Ecologies tar utgangspunkt i troen på at miljømessig og sosial rettferdighet går hånd i hånd. Gjennom en transdisiplinær tilnærming kritiserer utstillingen forståelser av natur, kjønn, seksualitet og rase som søker å objektivisere og naturalisere dem. For eksempel har «naturstridige lover» blitt brukt for å kriminalisere skeiv seksualitet, noe som fortsatt er tilfelle mange steder. Disse normene rettferdiggjøres med evolusjonære narrativer som kun tillater heteroseksuell reproduksjon. Alt som ikke passer inn under denne normen, anses som usunt, skittent eller «fordervet».Disse normene har vist seg å ha katastrofale konsekvenser for både mennesker og dette som vi kaller naturen.

Sex Ecologies presenterer helt nye bestillingsverk av ni kunstnere, laget spesielt for utstillingen! Verkene tar for seg surrogati og graviditet hos menn, forbindelsen mellom en Svart jentes hår når hun entrer voksenlivet og røttene til trær, økologisk BDSM med toksisitet og mikroplast, produktiv kontaminering hos østers, mytologi rundt Havets mor på Grønland, forbindelsen mellom en menneskekropp og Nidelva i en tilstand av láibmat («å flyte» på nordsamisk), et interaktivt mikrobielt dansegulv, safoufruktens handelsruter fra Kamerun til franske forsteder, samt pålemarkene som gnafset seg i gjennom Kristoffer Columbus’ skip som avkoloniserende agenter.

Prosjektet utforsker queer-økologi inkludert ikke-normative kjønn, seksuell identitet, mer-enn-menneskelige berøringssoner, plante- og mikrobiopolitikk, materielle assemblager av fossiler, giftighet, plast og kritiske spørsmål om reproduksjon.De ni kunstnerne har deltatt jevnlig i nettmøter for å diskutere verkene sine med utstillingens kuratorer og med hverandre. Med i prosessen var et rådgivende utvalg som de kunne utveksle og «krysspollinere» tanker og idéer med. Utvalget bestod av forskere fra felt som kjønnsstudier, miljøhumaniora, kommunikasjon og urfolksstudier. Denne metodikken er uvanlig i gruppeutstillinger, da kunstnerne vanligvis arbeider individuelt og først møter hverandre på utstillingsåpningen. Vi gleder oss stort til å vise vår mest omfattende gruppeutstilling 9. desember!


Kuratorisk team:
Kunsthall Trondheim:
Stefanie Hessler, direktør
Prerna Bishnoi, prosjektleder
Carl Martin Faurby, programkurator og produksjonsleder
Katrine Elise Pedersen, kurator og produsent
Kaja Waagen, assisterende kurator og kommunikasjonskoordinator

The Seed Box:
Katja Aglert, kunstnerisk leder og meddirektør ved The Seed Box

Uformelt rådgivende utvalg:
Tarsh Bates, æresdoktor, SymbioticA, University of Western Australia
Jesper Olsson, Professor, Institutt for kultur og samfunn, Linköpings universitet
Eva Lövbrand, PhD og førsteamanuensis, Institutt for tema: Miljøforandringer, Linköpings universitet
Libe García Zarranz, førsteamanuensis i engelsk litteratur, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Hanna Musiol, førsteamanuensis I engelsk, Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Marietta Radomska, PhD og førsteamanuensis in miljøhumaniora, kjønnsstudier, Institutt for tema, Linköpings universitet
Amanda Fayant, kunstner og tilknyttet forsker, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet


Det offentlige programmet er kuratert av RAW Material Company.


Senter for kunst, kunnskap og samfunn, RAW Material Company i Dakar, Senegal kuraterer utstillingens offentlige program, ved å bygge videre på deres tidligere prosjekt Who Said It Was Simple (2014 og pågående) som diskuterer forskjeller, minoriteter og marginer med fokus på seksualitet i Senegal og Afrika i dag.

Publikasjon

Sammen med The MIT Press utgis en publikasjon som presenterer over femten nye tekster fra felt som kjønnsstudier, miljøhumaniora, vitenskap og teknologistudier, urfolksstudier og mer, og vil ytterligere kontekstualisere forskningen og plante et frø for videre arbeid på feltet. Boken er støttet av Kulturrådet.

Sex Ecologies er et samarbeid mellom Kunsthall Trondheim og The Seed Box – et miljøhumanistisk samarbeidsprosjekt. Muliggjort gjennom sjenerøs støtte fra Svenska Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) og Svenska Förskningsråd för Hållbar Utveckling gjennom The Seed Box Programmet.

Andre samarbeidspartnere

Goethe-Institut Norwegen