Kunsthall Trondheim
Nåværende utstilling

Attention After Technology

Code Sucking from UKI, Shu Lea Cheang 2023. Courtesy kunstneren

Utstillingen Attention After Technology er et resultat av et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kunsthall Trondheim, Art Hub Copenhagen, Tropical Papers, State of Concept Athens og Swiss Institute New York, med The Friends of Attention, D. Graham Burnett (Princeton University), Justin Smith-Ruiu (Université de Paris). Attention After Technology utforsker hvilke måter algoritmer påvirker oss og hvordan vi kan forestille oss algoritmer annerledes, gjennom nye bestillingsverk av sju internasjonale kunstnere.

De deltagende kunstnerne er biarritzzz (Brasil), Vivian Caccuri (Brasil), Shu Lea Cheang (USA/Taiwan), Kyriaki Goni (Hellas), CUSS Group (Sør-Afrika), Femke Herregraven (Nederland) og Berenice Olmedo (Mexico).

Kunstnerne tar for seg hvordan oppmerksomheten vår kommodifiseres og brukes til å generere fortjeneste i «oppmerksomhetsøkonomien», der vårt blikk, vår affekt og vår tid har blitt svært ettertraktede handelsvarer. De ser nærmere på algoritmer med tanke på sosial rettferdighet og problemstillinger rundt likestilling og inkludering, og undersøker både algoritmers potensial for frigjøring og deres evne til å forsterke eksisterende bias.

Utstillingstittelen, Attention After Technology, er en referanse til den feirede boken Race After Technology (2019) av Ruha Benjamin, professor i African American Studies ved Princeton University i USA. I boken dekoder Benjamin de diskriminerende designelementene som er programmert inn i algoritmene, som understreker og forsterker systematiske hierarkier basert på blant annet etnisitet og sosioøkonomisk status.

Under forberedelsene til utstillingen deltok kunstnerne jevnlig i onlinemøter for å utvikle verkene sine med utstillingens kuratorer, prosjektets tilknyttede partner The Friends of Attention (et uformelt nettverk av medlemmer fra ulike kreative disipliner) og med hverandre, samt rådgivere kunstnerne selv valgte for å utvikle sin research. Kunstnernes rådgivere har bakgrunn fra ulike disipliner, blant annet informasjonsteknologi og kunstig intelligens, visuelle kunstfag og teknologistudier med queer- og transperspektiver. Prosjektets samarbeidsbaserte praksis har vært avgjørende for prosessen, da oppmerksomhet ikke kun er et privat anliggende, men en kollektiv praksis.

Selv om distraksjon og fragmentering tilsynelatende er motsetninger til oppmerksomhet, følger ikke utstillingen en så enkel dikotomi. De utstillende kunstnerne er på ingen måte luditter som motsetter seg teknologi, men både bruker og hacker, støtter og kritiserer, skroter og oppfinner nye verktøy. Utstillingen utforsker oppmerksomhet som en praksis, en kroppsliggjort teknologi, og som en estetisk, sosial og politisk sfære under utvikling. Ved å trekke oppmerksomhet inn i debatter om algoritmisk rettferdighet letter kunstverkene i Attention After Technology på sløret angående teknologiens nøytralitet, samtidig som de skisser opp nye måter å relatere på.

Denne utstillingen er den første av tre visuelle uttrykk av det overordnede ambisiøse prosjektet, som strekker seg over to år (2022–2024). Utstillingen Attention After Technology vises på Kunsthall Trondheim (13. oktober 2023–28. januar 2024), før den deretter reiser til State of Concept i Athen (24. februar 2024–27. april 2024). Videre vil onlineversjoner av verkene i utstillingen vises på Tropical Papers sine nettsider fra 6. desember 2023. Det tilknyttede symposiet «The Digital Divide – Attention, Algorithms and Social Justice», arrangert av Art Hub Copenhagen i samarbeid med IDA – Ingeniørforeningen i Danmark og TOASTER, fant sted 4. mai 2023. Art Hub Copenhagen var i tillegg vertskap for to kunstnerresidenser, med biarritzzz og CUSS Group. Det overordnede prosjektet inkluderer også kuratoriske og strategiske bidrag fra Swiss Institute New York, USA.

––––––

biarritzzz gir en spesiell takk til Anti Ribeiro, som har produsert verkets lyd, Edson Barrus Atikum, Ariana Nuala, hennes familie, venner, og alle i Attention After Technology-teamet.

Vivian Caccuri ønsker å takke Pedro Victor Brandão (research), Dado Sutter, (Eigenface programvare ingeniør), Gabriel Duarte, (kodeassistent) og André Perrotta (lydsyntese og KI-samarbeidsingeniør).

Shu Lea Cheang vil gjerne takke Attention After Technology-produksjonsteamet, Roland Lauth, Florent Testa, Aaron Schütte, Yifat Gavish Welt & Jana Lobel (IDM, Israel) og Whit Pow som KI-reseach rådgiver for kunstner.

Kyriaki Goni vil gjerne takke Kate Crawford, Thanos Danilof og Francis Hunger.

CUSS Group vil gjerne takke Lex Trickett som de samarbeidet nært med i prosjektet og Delinda Collier (Dean of Graduate Studies, Professor of Art History School of the Art Institute of Chicago) som fungerte som en sparrepartner for CUSS Group i prosjektet.

Femke Herregraven vil gjerne takke Benny Nilsen, Gabor Szalatnyai og Flavia Dzodan.

Berenice Olmedo vil gjerne takke sin ingeniør Oliver Peters, dr. Orlando Daniel Quintanar Haro og dr. Gerardo Muñoz Gutiérrez.

––––––

Prosjektkoordinator: Kunsthall Trondheim
Prosjektet ledes av: Kunsthall Trondheim og Swiss Institute New York
Partnere: Art Hub Copenhagen, Tropical Papers og State of Concept Athens
Assosierte partnere: The Friends of Attention, D. Graham Burnett (Princeton University), Justin Smith-Ruiu (Université de Paris), og Swiss Institute New York
Finansiert av Den europeiske union

Rådgivende utvalg for kunstnerne
: Pedro Victor Brandão, Delinda Collier, Kate Crawford, Flavia Dzodan, Whit Pow, Joana Souza
Prosjektambassdør Trondheim: Gulabuddin Sukhanwar


Kuratorisk team

Kunsthall Trondheim:
Katrine Elise Agpalza Pedersen, Kurator og prosjektleder Attention After Technology (med Stefanie Hessler, Swiss Institute New York)
Liz Dom, Projektmanager Attention After Technology
Kaja Grefslie Waagen, Produsent og kommunikasjonsansvarlig

Art Hub Copenhagen:
Lars Bang Larsen, Leder av Art & Research
Rose Tytgat, Prosjektkoordinator
Susanne Hviid, Administrativ direktør
Jacob Fabricius, Kunstnerisk direktør
Fafaya Mogensen, Prosjektmanager
Marie Braad Larsen, Kurator
Nikolaj Phillipsen, Arrangementskoordinator
Stine Nørgaard Lykkebo, Kommunikasjonsmanager
Jan Mäkelä Wallin, Økonomi

Tropical Papers:
María Inés Rodríguez
Mariana Vieira Marcondes
Andres Sandoval Alba
Yu Hsiaoh Hwei

State of Concept Athens:
iLiana Fokianaki, Grunnlegger og direktør
Konstantina Melachrinou, Produksjonmanager og presseansvarlig

Swiss Institute New York:
Stefanie Hessler, Direktør, kuratorisk konsept og prosjektleder Attention After Technology (med Katrine Elise Agpalza Pedersen, Kunsthall Trondheim)
Alison Coplan, Seniorkurator og programansvarlig

Attention After Technology er finansiert av Den europeiske union, og støttet av SpareBank 1 SMN, Kulturdirektoratet, Fritt Ord, Mondriaan Fund og IDM Dispenser.