Kunsthall Trondheim
Kommende utstilling

Attention After Technology

Code Sucking from UKI, Shu Lea Cheang 2023. Courtesy kunstneren

Algoritmer definerer i økende grad hvordan vi interagerer med verden; de former vår persepsjon, vår kunnskap, våre relasjoner. I flere tiår har kunstnere viet økt oppmerksomhet til digitale medier og uttrykksformer. Mer nylig har kunstnere begynt å utforske de teknologiske mulighetene ved kunstig intelligens så vel som utvidet og virtuell virkelighet (AR og VR), men også de etiske, sosiale og miljømessige implikasjonene.

Attention After Technology fokuserer på innovasjon innad i kunstfeltet ved å støtte kunstnere og kunstinstitusjoner i Europa til å forske og utvikle nye kunstverk som utforsker forholdet mellom oppmerksomhet, algoritmer og sosial rettferdighet. Sju internasjonale kunstnere skal produsere nye verk spesielt for prosjektet. Attention After Technology fokuserer på problemstillinger knyttet til likestilling og inkludering, som for eksempel hvordan algoritmer forsterker bias. Dette er nært knyttet til "oppmerksomhetsøkonomien", en finansiell kolonisering av vår persepsjon, personlige verdener og kropper hvor våre øyeepler, våre følelsesliv og tid har blitt blitt noen av de mest verdsatte varene i det kommersielle markedet.

Denne utstillingen er den første av tre visuelle uttrykk av det overordnede ambisiøse prosjektet, som strekker seg over to år. Utstillingen Attention After Technology vises på Kunsthall Trondheim (12. oktober 2023 – 28. januar 2024), før den deretter reiser til State of Concept i Athen (mars – april 2024). Videre vil onlineversjoner av verkene i utstillingen vises på Tropical Papers sine nettsider fra november 2023. Prosjektet inkluderer også bidrag fra Swiss Institute New York. Det tilknyttede symposiet «The Digital Divide – Attention, Algorithms and Social Justice», arrangert av Art Hub Copenhagen, fant sted 4. mai 2023. Art Hub Copenhagen var i tillegg vertskap for to kunstnerresidenser, med biarritzzz og CUSS Group.

De deltagende kunstnerne er biarritzzz (Brasil), Vivian Caccuri (Brasil), Shu Lea Cheang (USA/Taiwan), Kyriaki Goni (Hellas), CUSS Group (Sør-Afrika), Femke Herregraven (Nederland), Berenice Olmedo (Mexico)

Hold av datoen: 12. oktober!

––––––––

Prosjektkoordinator: Kunsthall Trondheim
Prosjektet ledes av: Kunsthall Trondheim og Swiss Institute New York
Partnere: Art Hub Copenhagen, Tropical Papers og State of Concept
Assosierte partnere: Université de Paris, Princeton University og Swiss Institute New York
Finansiert av Den europeiske union


Kuratorisk team

Kunsthall Trondheim:
Katrine Elise Agpalza Pedersen, Kurator og prosjektleder Attention After Technology (med Stefanie Hessler, Swiss Institute New York)
Liz Dom, Projektmanager Attention After Technology
Kaja Grefslie Waagen, Produsent og kommunikasjonsansvarlig

Art Hub Copenhagen:
Lars Bang Larsen, Leder av Art & Research
Rose Tytgat, Prosjektkoordinator
Susanne Hviid, Administrativ direktør
Jacob Fabricius, Kunstnerisk direktør
Fafaya Mogensen, Prosjektleder

Tropical Papers:
María Inés Rodríguez
Mariana Vieira Marcondes
Andres Sandoval Alba
Yu Hsiaoh Hwei

State of Concept Athens:
iLiana Fokianaki, Grunnlegger og direktør
Konstantina Melachrinou, Produksjon & Program

Swiss Institute New York:
Stefanie Hessler, Direktør og prosjektleder Attention After Technology (med Katrine Elise Agpalza Pedersen, Kunsthall Trondheim)
Alison Coplan, Seniorkurator og ansvarlig for programmer