Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Ingela Johansson
Andrei’s Maria

Ingela Johansson: Stillbilde fra Andrei’s Maria, skuespiller Guðrún Gísladóttir, 2016.

Andrei’s Maria er et kunstnerisk filmessay om Andrej Tarkovskijs svenskproduserte film Offeret, som ble innspilt på Närsholmen på Gotland i 1986. I Andrei’s Maria vender den islandske skuespilleren Guðrún Gísladóttir tilbake til Närsholmen tretti år etter innspillingen av Tarkovskijs film. Hun har med seg datteren Vera Illugadóttir, og deler minnene om filminnspillingen med henne. Filmen er en tolkning av og en hyllest til karakteren Maria, en heks hvis skjebne er å redde verden fra en kjernefysisk katastrofe. Filmen utforsker Tarkovskijs kritikk av sivilisasjonen, samtidig som den gir oss et innblikk i historien som utspilte seg bak kulissene fra Gísladóttirs unike perspektiv.

De nyinnspilte delene er flettet sammen med den originale filmen gjennom montasjeteknikk. Eksistensielle spørsmål samt bevegelser i tid og rom utgjør kjernen i historien, som drives fremover av minnene om filminnspillingen. Forholdet mellom mor og datter og sosial arvs kompleksitet er andre sentrale tema i denne kronologisk oppstykkede historien, hvis mål er å beskrive hvordan vi alle, gjennom alle tider, er del av en felles bevegelse fremover; den utforsker tidens sykliske natur, som tidevannets bølger som skyller mot land.

Handlingen tar utgangspunkt i Närsholmen, den gotlandske halvøya der filmen ble spilt inn på 80-tallet, og trekker dermed linjer til nåtidens situasjon med økende opprustning på Gotland og den overhengende trusselen om en global kjernefysisk krig. Tarkovskij befant seg i eksil på den tiden, en situasjon som vekker minner om Den kalde krigen – både gjennom Gísladóttirs refleksjoner og hennes valg om å distribuere filmen for å støtte anti-kjernekraftbevegelsen, og gjennom Tarkovskijs anmodning til verdens ledere, som Olof Palme, om å hjelpe til med å løse den vanskelige situasjonen han og hans russiske familie befant seg i.

Filmen tar et dypdykk i Tarkovskijs esoteriske viten og interesse i drømmetydning, som ga seg utslag i et tydelig brudd med vanlige metoder for rasjonell filmskapelse. Montasjemanuset er basert på arkivmateriale og samtaler jeg hadde med kvinnene som tok del i Tarkovskijs produksjon. Jeg føler at deres opplevelser er viktige å få frem.

Den opprinnelige tanken var å skape en film som gjenspeilet lokalsamfunnets opplevelser av filminnspillingen, som ikke bare har satt sine spor i lokalbefolkningens minne, men også har bidratt i betydelig grad til å forme stedets identitet. Jeg ønsket å bidra med en alternativ form for hyllest, som opererer på ulike, omvekslende nivåer samtidig som den også fungerer som et verktøy for videre tolkning og forståelse av Offeret.

– Ingela Johansson


Filmen er produsert med støtte fra BAC.

Takk til:
Teknisk hjelp og samarbeidsproduksjon: Camilla Topuntoli
Lyd: Patrik Johansson, Per-Henrik Mäenpää
Tekstredigering: Frida Sandström

Ingela Johansson er basert i Stockholm, og hennes researchbaserte kunstneriske praksis forholder seg ofte til stedsspesifikke problemstillinger, med interesse i sosial historie og kollektivt minne. Johanssons interdisiplinære tilnærming kombinerer forskjellige estetiske strategier og medier. I 2016 fikk Johansson Konstnärsnämndens toårige arbeidsstipend, og har tidligere utstilt ved Kalmar Konstmuseum, Sverige og Alternativa, Gdańsk, Polen (2016).

Utstillingen er en del av Kunsthall Trondheims bidrag til prosjektet The Question of Will.