Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

A beast, a god, and a line

Anida Yoeu Ali: Coconut Road (2012). Fra Buddhist Bug serien. Digitalt c-print. Courtesy kunstneren

Kunsthall Trondheim er stolte av å presentere den ambisiøse vandreutstillingen A beast, a god, and a line. Utstillingens verk strekker seg over ulike steder og perioder, med området som vanligvis refereres til som den asiatiske stillehavsregionen som sentrum. Gamle og nye reiseruter, personlige biografier, vold mot kulturer og natur og revurderinger av historiske hendelser er kun noen få av de tematiske trådene som løper gjennom utstillingen. Tekstil går igjen, både som tematikk og form, og vever sammen ulike historiske sjikt og kulturelle perspektiver. Flere av kunstnerne og praksisene som er inkludert i utstillingen har hittil blitt vist i liten grad i Nord-Europa. Samtidig insisterer utstillingen også på å bevege seg forbi etablerte geopolitiske regioner ved å vise til en fragmentert og desentralisert kunstverden og de mange forbindelsene som går på tvers av landegrensene.

Utstillingen tar utgangspunkt i dagens tap av tillit til det vestlige liberale demokratiets idealer og sannheter, verdier som formet globaliseringen i de forutgående tiårene. På tvers av «den asiatiske stillehavsregionen», så vel som i Europa og mesteparten av verden, vokser det nå frem alternativer som utfordrer den vestlige moderniteten. Utstillingens kunstnere undersøker sporene etter kolonialismens undertrykking, men også konsekvensene av dagens hegemoni, en situasjon der kulturelle og økologiske genocider fortsetter å rasere landskap, samfunn og livsverdener, spesielt de som tilhører de mest marginaliserte urfolkene. Mange av kunstnerne i A beast, a god, and a line er blant dagens sterkeste stemmer i arbeidet med å gjenoppfinne materialene, gjenstandene og formenes betydning og genealogier.

Kuratert av Cosmin Costinas, direktør ved Para Site, Hong Kong

Utstillingen er organisert av Para Site, Hong Kong; Dhaka Art Summit, Dhaka; og The Museum of Modern Art, Warsaw. Den ble vist ved disse institusjonene og ved The Secretariat (Pyinsa Rasa/TS1), Yangon, gjennom hele 2018. Utstillingen skal videre til MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang mai i 2020.

Presentasjonen i Trondheim er organisert av Kunsthall Trondheim og Para Site, Hong Kong.