Kunsthall Trondheim
Tidligere arrangement
18:00

Å tegne er å betrakte. Kunstnersamtale med Lotte Konow Lund

Skisse til Det som blekner i sola. Gjengitt med tillatelse av kunstneren.

Velkommen til kunstnersamtale med Lotte Konow Lund.

Denne kvelden vil Lotte Konow Lund fortelle om sitt kunstnerskap med utgangspunkt i tegningene og skulpturene i utstillingen Det som blekner i sola på Kunsthall Trondheim. Her vil hun bl.a. fortelle om å jobbe med tegning sammen med innsatte på Bredtveit kvinnefengsel, og om å bidra med verket 66 minutter til Norges første utstilling som handlet om 22. juli. Lotte Konow Lund taler om at tegning er en viktig metode til å betrakte verden i en tid, hvor vi registrerer mindre og mindre rundt oss – ikke minst dystre nyheter om andres vanskeligheter. Lotte Konow Lunds kunst har utgangspunkt i et sterkt samfunnsengasjement, men er like opptatt av å vise den humoren og varmen som binder den individuelle erfaringen sammen med den kollektive.

Fra utstillingssteksten:
”Lotte Konow Lunds tegninger har noe direkte og uferdig ved seg, som om hånden som nylig forlot papiret fremdeles er like i nærheten. Betrakteren får en fornemmelse av å være delaktig i en pågående prosess. Via samlingen av dagboknotater, som utgjør en del av utstillingen, tillater kunstneren oss å komme nær, ikke bare nær arbeidsprosessene, men også hennes personlige liv. Det er en tillit hun viser oss, som begynnelsen på en samtale.”

Lotte Konow Lund (f. 1967) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi 1993 – 1997, og hun er i dag Professor ved avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Konow Lund grunnla og drev Galleri GI, og har gjennomført flere omfattende kuratorjobber. Hun er også kjent for en serie med Kunstnerportretter i Morgenbladet de siste årene. Ved hjelp av et bredt spekter av medier, fra tegning til video-performance, skulptur og tekst, undersøker hun spørsmål knyttet til identitet, kjønn, kunstnerens rolle i samfunnet så vel som maktstrukturer.