Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Ane Hjort Guttu
Møbler er ikke bare møbler & Frihet forutsetter at noen er fri

Ane Hjort Guttu: Møbler er ikke bare møbler (videostill), 2017. Gjengitt med tillatelse av kunstneren.

I samarbeid med Minimalen Kortfilmfestival, er Kunsthall Trondheim glade for å presentere verk av kunstneren Ane Hjort Guttu. Det vil vises to verk; Møbler er ikke bare møbler (2017) og Frihet forutsetter at noen er fri (2011).

Møbler er ikke bare møbler møter vi en kvinne og en mann som har bosatt seg i utstillingene i et IKEA-varehus, hvor de vekselvis leser høyt fra IKEA-katalogen og diskuterer forholdet sitt på et språk som stort sett består av fraser. Frihet forutsetter at noen er fri handler om en 8 år gammel gutt på en barneskole i Oslo. Filmen følger ham gjennom intervjuer og under timene på skolen, og ser på konflikten mellom hans sterke ønske om frihet og deltagelse, og skolens rammeverk.

Filmene er laget med fem års mellomrom, men begge kretser rundt sentrale spørsmål i Guttus kunstnerskap: Hvordan forholder vi oss til maktstrukturer som omgir oss? Hva hindrer oss i å være fri? Og hvordan ser en eventuell frihet ut?