Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Korakrit Arunanondchai
Songs for dying

Korakrit Arunanondchai: Songs for dying (2021), stillbilde. HD-film, 30'18". Bestillingsverk av den 13. Gwangju-biennalen, Han Nefkens Foundation og Kunsthall Trondheim. Courtesy Korakrit Arunanondchai, Bangkok CityCity Gallery, Bangkok, Carlos/Ishikawa, London, C L E A R I N G New York / Brussels

I utstillingen undersøker den thailandske kunstneren Korakrit Arunanondchai spøkelset som en metafor på undertrykte og tilsidesatte historier. Han ser på den offentlige håndteringen av traumatiske og voldelige hendelser og ettermælet til ofrene og politiske figurer som fremtrer like utilgjengelige og hevet over de levende som et spøkelse. Slik undersøker Arunanondchai spøkelset som en sosial, levd virkelighet.

Arunanondchai har produsert en ny video som har verdenspremiere i utstillingen. Videoen, som deler sin tittel med utstillingen, er et bestillingsverk av den 13. Gwangju-biennalen i Sør-Korea, Han Nefkens Foundation i Spania og Kunsthall Trondheim. I dette videoverket, samt i installasjon og maleri, forener Arunanondchai det personlige og nære med det spirituelle, det teknologiske, animistiske trossystem, politikk og globale narrativ. I videoverket er ideen om spøkelset aktiv på flere plan: Som et nærvær som oppløser den lineære oppfatningen av tid gjennom å gjøre fortiden levende og pulserende i nåtiden, som et alternativt kunnskapssystem, som et bilde på usynlige strukturer og som en metafor på hvordan alle ting, både kropper og ånder, er knyttet sammen som et fellesskap i et større hele.

–––––––

Takk til Defne Ayas, Michelangelo Corsaro, Natasha Ginwala (den 13. Gwangju-biennalen); Stefanie Hessler; Olivier Babin, Jessica Kirsh, Baptiste Mano, Adrien Nuttens (C L E A R I N G New York / Brussels); Monica Reitan; Han Nefkens (Han Nefkens Foundation); Gabriella Price (Carlos/Ishikawa, London); Nunnaree Panichkul (BANGKOK CITYCITY GALLERY)

En stor takk til Norsk Mose & Design for deres støtte.