Kommende utstilling

Strømmer av følelser, kropper av malm
13. september – 21. desember, 2018

Utvinning er et fenomen som vanligvis assosieres med fossilt brennstoff, som olje og gass, eller gruvedrift i forbindelse metaller og mineraler. I den digitale æraen har forestillingen om utvinning ekspandert til og med ytterligere, til å omfatte digitale- og virtuelle valutaer så vel som kommersialiseringen av menneskelige følelser og atferdsmønstre gjennom sosiale medier. I det 21. århundret synes utvinningsparadigmet å være uten grenser. Godt underveis er planer for utvinning av territorier som tidligere ikke var mulige å nå, som dypvannsbunnen og himmellegemer. Hele tiden blir mengdene med persondata som vi etterlater mens vi lever våre dagligdagse liv fanget opp, kartlagt og tjent profitt fra, der til og med de mest intime aspektene ved våre sinn og kropper blir kommersialisert.

Å undersøke de varierte krysningspunktene – geografiske, økonomiske, materielle og historiske – hvor forskjellige former for utvinning krysser hverandre, muliggjør en interdisiplinær forståelse av disse prosessene samt konsekvensene av disse. Det å betrakte utnyttelsen av jorden i sammenheng med utnyttelsen av menneskekroppen, for eksempel, eller det å sammenligne den faktiske materialiteten ved digital maskinvare med løftet om immateriell opplevelse som den forfører oss med, åpner opp for en mer integrert innsikt i temaet enn det å tilnærme seg dette via adskilte kategorier.

I forbindelse med utstillingen kommer kunsthallen selv til å bli et slikt sted for kryssforskning, ved å plassere et antall med kunstverk og historiske materialer i dialog med hverandre. Ved å bruke Trondheims historie med kobberutvinning som utgangspunkt, ønsker utstillingen å åpne opp for et bredere felt av faktiske sammenhenger og imaginære assosiasjoner, som spenner over ulike geografiske og digitale domener så vel som den menneskelige underbevissthet og sosiale struktur.

Utstillingen stiller også spørsmål om hvordan man kan forstå kunst i relasjon med utvinning. Tusen år fra nå – når både jordens ressurser og den menneskelige bevissthet muligens har blitt tappet for sine ressurser, kommer kunstverk til å være de eneste gjenværende fossilene som vitner om de følelsesmessige landskapene, som en gang var bebodd av mennesker?

Deltagende kunstnere:
Lise Autogena & Joshua Portway, David Blandy, Liv Bugge, Sean Dockray, Bodil Furu, Marianne Heier, Louis Henderson, Lawrence Lek, Hanna Ljungh, Rikke Luther, Ignas Krunglevičius, Eline McGeorge, Karianne Stensland, Anja Örn, Tomas Örn & Fanny Carinasdotter

Utstillingen er kuratert av Lisa Rosendahl.